Miejsce do pracy

Jeżeli pracujemy w domu, niezwykle ważne jest przygotowanie odpowiedniego miejsca do pracy. Przede wszystkim musimy dobrać odpowiednie krzesło. Musi być on…

Czytaj więcej

Mieszkania w blokach

Każdy mieszkaniec bloku na wielkomiejskim osiedlu ma podobny dylemat, mianowicie, dlaczego mieszkanie jest takie małe i jak sprawić, aby chociaż optycznie …

Czytaj więcej

Siatki ogrodzeniowe i parkany

Domy jednorodzinne są zazwyczaj otoczone płotem lub parkanem. Jako, że pierwszą rzeczą na którą zwracamy uwagę jest ogrodzenie, powinniśmy zadbać o jego es…

Czytaj więcej


ogrodzenia lublin

Montaż ogrodzenia nastręcza niekiedy masę trudności, przede wszystkim trzeba się zdecydować, jaki materiał wybierzemy, jaką ma mieć długość, jak ma mniej więcej wyglądać, wszystkie te decyzje są niezwykle ciężkie i wymagają głębszego zastanowienia. Dlatego też powinniśmy wiedzieć, na co nas stać, jakie maksymalne koszta jesteśmy w stanie ponieść. Najtańszym rozwiązaniem jest oczywiście postawienie siatki ogrodzeniowej. Najdroższym postawienie żelaznego, albo metalowego ogrodzenia, które zdecydowanie ochroni nas przed wszystkimi nieprzyjemnymi sytuacjami. Jak podejmiemy decyzję o budowie ogrodzenia, powinniśmy zastanowić się nad umiejscowieniem ogrodzenia, albo płotu i następnie zapoznać się z pewnymi regulacjami prawnymi: 1. W przypadku budowy ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów i miejsc publicznych zamiar jego budowy wymaga zgłoszenia w wydziale architektury właściwego urzędu gminy (lub w starostwie). Z tego obowiązku nie zwalniają jakiekolwiek cechy ogrodzenia: jego wysokość, charakter, materiał, z którego będzie wykonane. 2. Do zgłoszenia konieczny jest szkic planowanego ogrodzenia, mapa z naniesionym jego przebiegiem oraz oświadczenie o przysługującym prawie do terenu. 3. Budowa ogrodzenia między sąsiednimi działkami wymaga zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy jego wysokość ma przekroczyć 2,20 m. Przed rozpoczęciem prac geodeta powinien wytyczyć usytuowanie fundamentu pod nowe ogrodzenie. 4. Zgłoszenie ma dwuletni termin ważności. Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza wygaśnięcie ważności zgłoszenia. 5. Po upływie 30 dni od zgłoszenia zamiaru budowy w urzędzie, jeśli nie pojawił się żaden sprzeciw, można rozpoczynać prace. 6. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz ani mieć progów. Minimalne szerokości (w świetle) wynoszą: dla furtki 0,9 m, dla bramy 2,40 m. 7. Na wysokości mniejszej niż 1,80 m zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych i materiałów.

Tagi: ogród, dom, prawo | Struktura strony

Ciekawostki

  • 1

    Domy jednorodzinne są zazwyczaj otoczone płotem lub parkanem. Jako, że pierwszą rzeczą na którą zwracamy uwagę jest ogrodzenie, powinniśmy zadbać o jego es…

© 2019 jaguarstudio.info.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.