Zagospodarowanie strychu

Strych zajmuje dość dużą powierzchnię, którą można wykorzystać na kilka różnych sposobów. Z reguły układa się tam rzeczy nieużyteczne, przestarzałe, przech…

Czytaj więcej

projekt lazienki Krakow

 Przestrzeń łazienkowa zazwyczaj jest niewielka, nie licząc oczywiście łazienek w domach i willach. Wówczas całość jest projektowana według naszego uznan…

Czytaj więcej

Miejsce do pracy

Jeżeli pracujemy w domu, niezwykle ważne jest przygotowanie odpowiedniego miejsca do pracy. Przede wszystkim musimy dobrać odpowiednie krzesło. Musi być on…

Czytaj więcej


domy jednorodzinne Lublin

Ogrodzenie nie tylko chroni dom przed złodziejami i wszelkimi innymi zagrożeniami, ale także odizolowuje nas od reszty świata i stwarza wrażenie całkowitej prywatności. Wybór ogrodzenia powinien być przemyślany, jako, że będzie nam ono służyć przez wiele lat. Montaż ogrodzenia jest zazwyczaj skomplikowany, wymaga zawezwania fachowca. Istnieje kilka typów ogrodzeń, począwszy od tych najprostszych drewnianych, palowych, kończąc na wyszukanych metalowych z odpowiednimi wstawkami ornamentowymi. Jak podejmiemy decyzję o budowie ogrodzenia, powinniśmy zastanowić się nad umiejscowieniem ogrodzenia, albo płotu i następnie zapoznać się z pewnymi regulacjami prawnymi: 1. W przypadku budowy ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów i miejsc publicznych zamiar jego budowy wymaga zgłoszenia w wydziale architektury właściwego urzędu gminy (lub w starostwie). Z tego obowiązku nie zwalniają jakiekolwiek cechy ogrodzenia: jego wysokość, charakter, materiał, z którego będzie wykonane. 2. Do zgłoszenia konieczny jest szkic planowanego ogrodzenia, mapa z naniesionym jego przebiegiem oraz oświadczenie o przysługującym prawie do terenu. 3. Budowa ogrodzenia między sąsiednimi działkami wymaga zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy jego wysokość ma przekroczyć 2,20 m. Przed rozpoczęciem prac geodeta powinien wytyczyć usytuowanie fundamentu pod nowe ogrodzenie. 4. Zgłoszenie ma dwuletni termin ważności. Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza wygaśnięcie ważności zgłoszenia. 5. Po upływie 30 dni od zgłoszenia zamiaru budowy w urzędzie, jeśli nie pojawił się żaden sprzeciw, można rozpoczynać prace. 6. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz ani mieć progów. Minimalne szerokości (w świetle) wynoszą: dla furtki 0,9 m, dla bramy 2,40 m. 7. Na wysokości mniejszej niż 1,80 m zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych i materiałów.

Tagi: ogrodzenie, piwnica, brama | Struktura strony

Ciekawostki

  • 1

    Jeżeli pracujemy w domu, niezwykle ważne jest przygotowanie odpowiedniego miejsca do pracy. Przede wszystkim musimy dobrać odpowiednie krzesło. Musi być on…

© 2019 jaguarstudio.info.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.